Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kas yra antrinė teisinė pagalba, kur ją galima gauti ir kam ji teikiama?ok Kas yra antrinė teisinė pagalba, kur ją galima gauti ir kam ji teikiama?
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinė teisinė pagalba teikiama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Antrinę teisinę pagalbą gauti gali visi Lietuvos gyventojai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų lygių teisinei pagalbai gauti.
Turto ir pajamų lygiai skirstomi į pirmą ir antrą:
 • nustačius pirmą lygį, valstybė apmoka 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų;
 • nustačius antrą lygį, valstybė apmoka 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų (likusius 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmoka pats asmuo).
Nuo 2009 m. liepos 17 d. pirmasis asmens pajamų lygis nustatomas pagal asmens metines pajamas, kurios neviršija 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA) (tai sudarytų 8000 Lt per metus arba vidutiniškai 666,67 Lt per mėnesį), pridedant po 3 MMA kiekvienam asmens išlaikytiniui; antrasis asmens pajamų lygis nustatomas pagal asmens metines pajamas, kurios neviršija 12 MMA (tai sudarytų 12000 Lt per metus arba vidutiniškai 1000 Lt per mėnesį), pridedant po 4,5 MMA kiekvienam asmens išlaikytiniui.

Išlaikytiniais laikomi:
 • kartu su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
 • nedirbantys, nesusituokę ir su kitu asmeniu kartu negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų (besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos);
 • kartu su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.
Neatsižvelgiant į turtą ar metines pajamas, NEMOKAMAI antrinę teisinę pagalbą galite gauti, jei:
 • esate įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas;
 • esate nukentėjusysis dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo byloje, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 • gaunate socialinę pašalpą;
 • esate išlaikomas stacionarioje socialinės globos įstaigoje;
 • jums nustatytas sunkus neįgalumas arba esate pripažintas nedarbingu, esate sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ir Jums nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; taip pat jei esate šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
 • pateikiate įrodymus (turto arešto aktą ar kt. dokumentus), kad dėl objektyvių priežasčių negalite disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to Jūsų turtas ir metinės pajamos, kuriais galite laisvai disponuoti, neviršija Vyriausybės nustatytų lygių teisinei pagalbai gauti;
 • sergate sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami Jūsų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai; esate tokio asmens globėjas (rūpintojas), kai teisinė pagalba reikalinga jo teisėms ir interesams atstovauti;
 • esate skolininkas ir yra išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame Jūs gyvenate;
 • esate nepilnamečio vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą ir yra sprendžiamas to vaiko iškeldinimo klausimas;
 • esate nepilnametis ir įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiatės į teismą, jei nesate susituokęs ar teismo pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu);
 • esate asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
 • kreipiatės dėl gimimo registravimo;
 • yra tam tikri Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatyti atvejai.
Antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka:
 • kreipdamasis antrinės teisinės pagalbos į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), asmeniškai arba paštu pateikite prašymą , metinę turto deklaraciją ir (ar) kitus dokumentus (išvardytus Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – VGTPĮ) 13 straipsnyje), pagrindžiančius Jūsų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą;
 • valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priima sprendimą per 3 darbo dienas nuo visos informacijos, reikalingos sprendimui priimti, gavimo dienos, paskiria advokatą antrinei teisinei pagalbai teikti ir informuoja apie tai pareiškėją.
Kai kuriais atvejais antrinė teisinė pagalba NETEIKIAMA:
 • jei Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • jei atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
 • jei nepatyrėte turtinės žalos, t. y. kreipiatės dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu;
 • jei prašymas susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl Jūsų paties ūkinės komercinės veiklos ar dėl savarankiškos Jūsų profesinės veiklos;
 • jei piktnaudžiaujate valstybės finansuojama teisine pagalba, savo teisėmis;
 • jei Jums nustatytas antrasis turto ir pajamų lygis, tačiau Jūs nesutinkate apmokėti 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų;
 • kitais VGTPĮ 11 straipsnyje nurodytais atvejais.

Informacija atnaujinta 2013-01-28
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.