Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kokios yra sprendimų vykdymo išlaidos ir kokia jų išieškojimo tvarka?ok Kokios yra sprendimų vykdymo išlaidos ir kokia jų išieškojimo tvarka?
Vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, antstoliui priklauso vykdymo išlaidos, kurios skirstomos į:
1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti (būtinos vykdymo išlaidos);
2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (papildomos vykdymo išlaidos);
3) atlygis antstoliui už vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.
Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija).
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 610, 611 straipsniuose nustatyta, kad išieškotojas apmoka būtinas vykdymo išlaidas, papildomas vykdymo išlaidas ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytais atvejais atlygį antstoliui. Visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko (išieškotojo apmokėtos ir iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui). Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.
Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos.
Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui. Išieškotos vykdymo išlaidos išmokamos antstoliui ir kitiems asmenims ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimų išsiuntimo skolininkui dienos. Patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka, t.y. tokia pat tvarka kaip ir antstolio procesiniai veiksmai. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą. Nustatęs, kad antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos yra akivaizdžiai nepagrįstos, teismas gali skirti antstoliui iki vieno tūkstančio litų baudą.

Informacija atnaujinta 2011-12-09
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.