Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kokia išlaikymo vaikui ir šio išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo tvarka?ok Kokia išlaikymo vaikui ir šio išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo tvarka?
Bendra išlaikymo išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 736 straipsnyje: iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), išskaitoma iki 50 proc., o iš pajamų dalies, viršijančios MMA dydį, išskaitoma 70 proc., jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. Kiekvienu konkrečiu atveju išskaitų dydį ir išskaitytų piniginių lėšų išmokėjimo išieškotojui tvarką antstolis nurodo patvarkyme vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo, kurį pateikia skolininkui darbo užmokestį ar kitas jam prilygintas pinigines lėšas išmokančiam asmeniui. Patvarkyme nurodyta tvarka išlaikymas ir jo įsiskolinimas išieškomi tol, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos.
Skolininkas išlaikymą periodinėmis išmokomis gali mokėti ir savo noru. Šiuo atveju skolininkas turi teisę savo darbdaviui ar kitam asmeniui, kuris skolininkui moka pensiją, stipendiją, pašalpą ar kitokias išmokas, pateikti rašytinį prašymą išskaityti iš paminėtų pajamų nurodyto dydžio išskaitas ir išsiųsti arba išmokėti jas pareiškime nurodytam asmeniui. Darbdavys arba išmokas išmokantis asmuo pagal tokį prašymą turi vykdyti išieškojimą tokia pačia tvarka kaip ir pagal vykdomąjį dokumentą. Pažymėtina, kad išlaikymo mokėjimo savo noru tvarka netaikoma, jeigu iš skolininko darbo užmokesčio jau yra išskaitoma pagal kitus vykdomuosius dokumentus.
Jeigu asmuo, privalantis mokėti vaikams išlaikyti periodines išmokas, šių išmokų nemoka ir nedirba arba išlaikymo įsiskolinimo negalima išieškoti per šešis mėnesius darant pirmiau paminėtas išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turtą.

Informacija atnaujinta 2009-01-01
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.