Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kaip gauti nemokamą teisinę pagalbą (advokatą) užsienyje (civilinėje byloje)?ok Kaip gauti nemokamą teisinę pagalbą (advokatą) užsienyje (civilinėje byloje)?
  • Europos Sąjungos valstybėje narėje
2003 m. sausio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą, nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (toliau – Direktyva), bei Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (toliau – Įstatymas) numato galimybę fiziniams asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, kreiptis į kitą Europos Sąjungos valstybę narę dėl nemokamos teisinės pagalbos civilinėje byloje (siekiant gauti teisinę konsultaciją, iškelti bylą, vykdyti jau priimtą sprendimą ir pan.). Direktyva siekiama skatinti teisinės pagalbos taikymą tarptautiniuose ginčuose asmenims, neturintiems pakankamai lėšų tais atvejais, kai būtina užtikrinti tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą.
 
Direktyva taikoma visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją. Danijos ir atitinkamų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1977 m. Europos sutartimi dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo nustatuyta tvarka.

Kreipiantis dėl nemokamos teisinės pagalbos į Europos Sąjungos valstybę narę, reikia pateikti šiuos dokumentus:

1) Nustatytos formos prašymą (jį lietuvių ir kitomis kalbomis rasite Europos teisminiame atlase, skiltyje „Blankai“);
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) apie Jūsų finansinę padėtį liudijančius dokumentus (pvz. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją su vietos mokesčių administratoriaus žyma, kad deklaracija pateikta, pažymą apie šeimos sudėtį);
4) prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus (pvz. jei kreipiamasi dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo – teismo sprendimo, kurį prašoma vykdyti, kopiją, pažymėjimą dėl sprendimo pripažinimo ar Europos vykdomąjį raštą).
 
Teisinės pagalbos prašymas ir visi pridedami dokumentai turi būti išversti į valstybės, į kurią kreipiamasi, nacionalinę ar kitą jai priimtiną kalbą. Informaciją apie valstybėse narėse priimtinas kalbas rasite Europos teisminiame atlase, skiltyje „Valstybių narių pranešimai“/„Prašymų pildymo kalbos“

Kiekvienoje valstybėje narėje yra paskirtos institucijos, kurios priima prašymus dėl nemokamos teisinės pagalbos pagal Direktyvą. Jų kontaktinius duomenis rasite Europos teisminiame atlase, skiltyje „Priimančiosios institucijos“.

Pagal Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį teisinės pagalbos prašymą ir teisę gauti teisinę pagalbą įrodančius dokumentus galite pateikti vienu iš šių būdų:
1) tiesiogiai atitinkamai kitos ES valstybės narės institucijai, arba
2) per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją.
 
Tuo atveju, jeigu teisinės pagalbos prašymas siunčiamas per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, ji gali užtikrinti siunčiamų dokumentų vertimą į reikiamą kalbą (Įstatymo 29 straipsnio 4 dalis). Pažymime, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija nevertina, ar pareiškėjas turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą kitoje valstybėje narėje konkrečiu atveju. Dėl teisinės pagalbos suteikimo sprendžia kompetentinga valstybės narės institucija pagal savo valstybės teisės aktais nustatytą tvarką. Tuo atveju, jei valstybės narės kompetentinga institucija atsisakytų suteikti nemokamą teisinę pagalbą, pareiškėjas turėtų atlyginti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos turėtas vertimo išlaidas.

Bendro pobūdžio informaciją apie kiekvienoje ES valstybėje narėje galiojančią nemokamos teisinės pagalbos sistemą rasite Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose.
  • Ne Europos Sąjungos valstybėje
Jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, o nemokama teisinė pagalba Jums reikalinga civilinėje, komercinėje ar administracinėje byloje kitos valstybės teritorijoje, Jūs turite galimybę prašyti nemokamos teisinės pagalbos kitoje valstybėje, kuri yra 1977 m. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo dalyvė (šių valstybių sąrašą rasite čia).

Pagal šią sutartį, prašymas dėl nemokamos teisinės pagalbos kartu su papildomais dokumentais turėtų būti pateikiamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kuri tarpininkautų jį persiunčiant kitos valstybės kompetentingoms institucijoms. Teisingumo ministerija taip pat pasirūpintų dokumentų vertimais į reikiamą kalbą. Jei akivaizdu, kad prašymas surašytas ne gera valia, Teisingumo ministerija gali atsisakyti perduoti dokumentus kitos valstybės institucijai.

Nors minėta sutartis nenumato, kokius dokumentus pateikti prašant nemokamos teisinės pagalbos kitoje valstybėje, pagal susiklosčiusią bendradarbiavimo praktiką, siūlome pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą (jį lietuvių ir kitomis kalbomis rasite Europos teisminiame atlase Skiltyje „Blankai“);
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) apie Jūsų finansinę padėtį liudijančius dokumentus (pvz. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją su vietos mokesčių administratoriaus žyma, kad deklaracija pateikta, pažymą apie šeimos sudėtį);
4) prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus (pvz. jei kreipiamasi dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo – teismo sprendimo, kurį prašoma vykdyti, kopiją, pažymą dėl sprendimo įsiteisėjimo ir vykdytinumo ir kt.).

Informacija atnaujinta 2012-03-27
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.