Logo
          2017 m. gruodžio 17 d., sekmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiti konkursai ir atrankos2017-12-12

2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nauja redakcija (Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas). Nesurinkus pakankamo kandidatų skaičiaus, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija papildomai priima prašymus skirti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (dabartinės Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos) nariais (2 nauji nariai) ir teritorinių padalinių (Kauno apygardos skyriaus, Klaipėdos apygardos skyriaus, Panevėžio apygardos skyriaus ir Šiaulių apygardos skyriaus) nariais.

Pretendentai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
• turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą;
• pretendentu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą, kuriame nurodomas kandidato gyvenamosios vietos adresas, jo elektroninio pašto adresas, asmeninis telefono numeris ir Lietuvos administracinių ginčų komisija ar jos teritorinis padalinys, į kurio narius pretenduojama;
2. Informatikos ir ryšių departamento išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pretendentas nėra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo arba teistumas išnykęs ar panaikintas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6. motyvacinį laišką, kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl kandidatas norėtų būti paskirtas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar jos teritorinio padalinio nariu, kaip įsivaizduoja šio nario praktinį funkcijų vykdymą, kokius uždavinius kandidatas, paskirtas nariu, išsikeltų ir kaip siektų juos įgyvendinti.

Pažymime, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių narių darbo apmokėjimo tvarką reglamentuos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu paštu.

Dokumentai priimami iki 2017 m. gruodžio 14 d. įskaitytinai (atsižvelgiant į tai, kad Informatikos ir ryšių departamento pažymos išdavimas gali užtrukti, minėtas pažymas galima pateikti iki 2017 m. gruodžio 18 d. įskaitytinai).

Kontaktiniai duomenys:
Adresas: Vilniaus m., Gedimino pr. 30
Telefonas: (8 5 ) 266 2986
El. pašto adresas: r.martynoviene@tm.lt


2017-11-16
 
2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nauja redakcija (Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija priima prašymus skirti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (dabartinės Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos) nariais (2 nauji nariai) ir teritorinių padalinių (Kauno apygardos skyriaus, Klaipėdos apygardos skyriaus, Panevėžio apygardos skyriaus ir Šiaulių apygardos skyriaus) nariais.

Pretendentai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
• turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą;
• pretendentu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą, kuriame nurodomas kandidato gyvenamosios vietos adresas, jo elektroninio pašto adresas, asmeninis telefono numeris ir Lietuvos administracinių ginčų komisija ar jos teritorinis padalinys, į kurio narius pretenduojama;
2. Informatikos ir ryšių departamento išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pretendentas nėra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo arba teistumas išnykęs ar panaikintas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6. motyvacinį laišką, kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl kandidatas norėtų būti paskirtas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ar jos teritorinio padalinio nariu, kaip įsivaizduoja šio nario praktinį funkcijų vykdymą, kokius uždavinius kandidatas, paskirtas nariu, išsikeltų ir kaip siektų juos įgyvendinti.

Pažymime, jog Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių narių darbo apmokėjimo tvarką reglamentuos Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu paštu.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 29 d. įskaitytinai.

Kontaktiniai duomenys:
Adresas: Vilniaus m., Gedimino pr. 30
Telefonas: (8 5 ) 266 2986
El. pašto adresas: r.martynoviene@tm.lt


2017-11-14

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) organizuoja konkursą Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus (įstaigos vadovas, A lygis, 19 kategorija) pareigoms eiti.

Pretendentų dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (t. y., iki 2017 m. gruodžio 1 d. įskaitytinai).

Pretendentai per VATIS privalo pateikti Teisingumo ministerijai prašymą dėl dalyvavimo pirmiau nurodytame konkurse ir dokumentus (šių dokumentų kopijas), patvirtinančius pretendento atitiktį Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams.

Detali informacija: Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje
2017-08-29

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia atranką Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus (įstaigos vadovo, A lygio 19 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, įskaitant atrankos paskelbimo dieną - iki rugsėjo 11 d. įskaitytinai.

Pretendentas privalo pateikti:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus (žr. į pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašymą), ir šių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą;
5. užpildytą Pretendento anketą*;
6. kitus atranką organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Pretendentai gali pateikti dokumentus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu paštu.

Jeigu pretendentai asmeniškai pateikia 2, 3 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, sutikrinus su kartu pateiktomis kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Jeigu dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pateikiamos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys:
Adresas: Vilniaus m. Gedimino pr. 30
Telefonas: (8 5) 266 28 57; (8 5) 266 29 62
El. pašto adresas: rita.kamarauskiene@tm.lt

2017 11 24 d. vykusioje atrankoje dalyvavo 7 pretendentai. Laimėtojas – Robertas Krikštaponis.

__________________________________________________________

Dokumentų šablonai:

* Pretendento anketa
 

Atgal
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.