Logo
          2017 m. spalio 20 d., penktadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiti konkursai ir atrankos
2017-10-16

Skelbiama atranka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo vietai užimti

Teisingumo ministerija informuoja, kad skelbiama kandidatų eiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pareigas atranka. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnį bus skiriamas šešerių metų kadencijai nuo 2018 m. spalio 7 d.

Remiantis Europos Sąjungos sutarties 19 straipsniu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjai skiriami Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu. Reikalavimai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjui yra nustatyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 253 straipsnyje.

Nacionalinė procedūra, kurią nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnis, bus pradedama nuo preliminaraus pretendentų vertinimo, kurį atliks Ministro Pirmininko 2017 m. spalio 9 d. potvarkiu Nr. 187 sudaryta darbo grupė. Atranka bus vykdoma pagal teisingumo ministrės 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1R-212 patvirtintą Pretendentų į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašą. Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. spalio 27 d. turi pateikti paraišką dalyvauti atrankoje (t.y. rašytinį prašymą, gyvenimo aprašymą (curriculum vitae) ir motyvacinį laišką). Dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai elektroniniu paštu atranka@tm.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 266 29 09.


2017-08-29

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia atranką Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus (įstaigos vadovo, A lygio 19 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Pareigybės aprašymas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, įskaitant atrankos paskelbimo dieną - iki rugsėjo 11 d. įskaitytinai.

Pretendentas privalo pateikti:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus (žr. į pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašymą), ir šių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą;
5. užpildytą Pretendento anketą*;
6. kitus atranką organizuojančios įstaigos reikalaujamus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kuriai eiti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Pretendentai gali pateikti dokumentus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriui asmeniškai arba siųsti registruotu paštu.

Jeigu pretendentai asmeniškai pateikia 2, 3 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, sutikrinus su kartu pateiktomis kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Jeigu dokumentai siunčiami Teisingumo ministerijai paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pateikiamos 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Kontaktiniai duomenys:
Adresas: Vilniaus m. Gedimino pr. 30
Telefonas: (8 5) 266 28 57; (8 5) 266 29 62
El. pašto adresas: rita.kamarauskiene@tm.lt

__________________________________________________________

Dokumentų šablonai:

* Pretendento anketa
 

Atgal
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
Renginiai
Žiniasklaidos informacija
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.