Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos antstoliai išsirinko savo valdžią

2003-03-07Lietuvos antstolių rūmų Prezidiumo pirmininku tapo vilnietis antstolis Gintaras Matkevičius. Taip nusprendė penktadienį į pirmąjį visuotiną susirinkimą susirinkę šiemet pradėję veiklą privatūs antstoliai.
Pirmajame susirinkime ketveriems metams išrinktas ne tik primininkas, bet ir Antstolių rūmų prezidiumo nariai. Priimtas ir Antstolių profesinės etikos kodeksas. Antstolių garbės teismą sudarys penki nariai, iš kurių du išrinkti susirinkime, du paskirs teisingumo ministras, vieną - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Antstolių garbės teismo nariai taip pat skiriami ketveriems metams iš antstolių.
Pagal įstatymą, Antstolių rūmai turi koordinuoti antstolių veiklą, atstovauti jų interesams valdžios institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose. Rūmai turi rengti teisės aktų projektus antstolių veiklos klausimais ir teikti juos Teisingumo ministerijai. Ypač svarbi funkcija - nustatyta tvarka kontroliuoti antstolių veiklą. Taip pat vienas iš prioritetų - organizuoti antstolių ir jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimą.
Priimtas antstolių etikos kodeksas numato, kad šiurkščiu antstolio profesinės etikos pažeidimu laikomi nesąžiningos konkurencijos veiksmai, kuriais aktyviai siekiama nušalinti kitą antstolį nuo jam pavestų veiksmų vykdymo. Šiurkščiu pažeidimu įvardinami ir atvejai, kuomet klientai nukreipiami pas kitus antstolius tais atvejais, kai jiems reikalingos sprendimų vykdymo paslaugos reikalauja didesnių antstolio pastangų ir yra mažiau apmokamos, pačiam vykdant išskirtinai tik tas antstolio funkcijas, už kurias gaunamas ženkliai didesnis atlyginimas. Etikos kodeksas numato ir tai, kad antstolis privalo atsisakyti vykdyti neteisėtus kliento reikalavimus.
Antstolio etikos kodeksas draudžia antstoliui skleisti vykdomosios bylos vykdymo metu gautą konfidencialią informaciją, vykdymo proceso dalyvių asmeninio gyvenimo ar komercines paslaptis ir užtikrina, kad jos neatskleistų kiti antstolių kontoros darbuotojai, kuriems ši informacija tapo žinoma darbo antstolių kontoroje metu. Antstolis, naudojantis savo darbe kompiuterines duomenų bazes, privalo pasirūpinti reikalingomis apsaugos priemonėmis, kad pašaliniai asmenys neturėtų galimybės pasinaudoti jose sukaupta informacija.
Susirinkime kalbėjęs teisingumo ministras Vytautas Markevičius pažymėjo, kad ne tik šiandien, bet ir ateityje ypač svarbus bus antstolių atsakomybės klausimas. Šiuo metu antstoliui arba jo padėjėjui už pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą drausminę bylą gali iškelti teisingumo ministras ir Antstolių rūmų prezidiumas. Tokią bylą nagrinėja antstolių Garbės teismas. Todėl V.Markevičiaus teigimu, profesinio vardo stiprinimas – vienas prioritetų.
V.Markevičius ne kartą atkreipė dėmesį, kad nei Teisingumo ministerija, nei Antstolių rūmai negalės suteikti visuomenei pasitikėjimo antstoliais. Tai labai sunkiai pačių antstolių įgyjamas ir lengvai prarandamas dalykas. V.Markevičiaus teigimu, dabartiniams antstoliams tenka ypač sunkus uždavinys, nes su jais siejamos ne vien teigiamos permainos, bet ir buvusiųjų teismo antstolių nuodėmes.
Nuo šių metų pradžios Lietuvoje pradėję veikti privatūs antstoliai ne tik perėmė buvusių teismo antstolių darbą, bet ir teikia kai kurias naujas paslaugas. Antstolių procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjas. Teisėjo nurodymai pašalinti vykdymo proceso pažeidimus antstoliui yra privalomi, o skundai dėl antstolių veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Ši tvarka iš esmės nesiskiria nuo ankstesniosios.

Facebook Twitter Google
Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.