Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateityje apie korupciją pranešusių asmenų tapatybė nebus atskleista

2014-10-29Vyriausybės pasitarime pritarta Teisingumo ministerijos pasiūlytai iniciatyvai dėl asmenų, pranešusių apie galimas korupcines veikas, apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio tobulinimo.

Vyriausybei pritarus šiai prioritetinei teisėkūros iniciatyvai, Teisingumo ministerija pradės rengti reikalingus teisės aktų projektus.

Rengiamuose projektuose būtų įtvirtinta galimybė užtikrinti asmens, pranešusio apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galbūt padarytą ar daromą korupcinio pobūdžio administracinį teisės pažeidimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, asmens duomenų konfidencialumą.

„Šiandien galiojantys teisės aktai neskatina asmenų elgtis pilietiškai ir pranešti apie institucijose ar įstaigose galbūt daromus ar padarytus korupcinio pobūdžio pažeidimus. Taip pat nėra teisinių priemonių, leidžiančių užtikrinti apie tokius pažeidimus pranešusių asmenų duomenų konfidencialumą“, - pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

2014 m. Europos Komisijos parengtoje Europos Sąjungos kovos su korupcija ataskaitoje minima, jog yra apskaičiuota, kad korupcijos daroma žala ES valstybėms narėms kasmet siekia 120 milijardų eurų (tai tik šiek tiek mažiau nei ES metinis biudžetas). Nors nėra pateikiami duomenys apie konkretų korupcijos daromos žalos dydį Lietuvoje, tačiau akivaizdu, kad patiriama žala taip pat yra labai didelė.
Pažymėtina, kad visuomenės narių pasyvumą atskleidžiant valstybėje daromus pažeidimus neretai lemia ne tik visuomenės pilietiškumo stoka, bet ir neigiamų padarinių pavojus. 2014 m. atlikus sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“ paaiškėjo, kad tik 18 proc. Lietuvos gyventojų, 36 proc. įmonių vadovų ir 29 proc. valstybės tarnautojų praneštų apie korupciją. Taip pat šių tikslinių grupių buvo klausiama apie nenoro pranešti apie korupcijos atvejus priežastis. Visose grupėse dažniausiai buvo nurodoma, kad pranešusieji apie tokius įvykius gali rimtai nukentėti.

Šiuo metu Lietuvos teisės aktuose įtvirtintų nuostatų, užtikrinančių pranešėjų apsaugą, nepakanka, nėra galimybių užtikrinti veiksmingą asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, išskyrus nusikalstamas veikas, apsaugą nuo galimo neigiamo poveikio. Taip pat nėra galimybių ir teisinių priemonių, išskyrus atitinkamas nuostatas baudžiamajame procese, užtikrinti pranešėjų anonimiškumą ar jų asmens duomenų konfidencialumą.

Įgyvendinus šią iniciatyvą dėl pranešėjų anonimiškumo, viešajame sektoriuje galėtų reikšmingai padidėti pranešančiųjų apie pažeidimus asmenų skaičius bei sumažėti korupcinio pobūdžio pažeidimų lygis, o tai leistų ne tik išvengti netinkamo valstybės turto panaudojimo bei biudžeto lėšų švaistymo, bet ir neabejotinai padidintų viešojo sektoriaus skaidrumą, investicinį mūsų šalies patrauklumą.

Facebook Twitter Google
Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.