Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES teisės įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje ir dalyvavimas ES Teisingumo Teismo bylose 2017 m.

2018-02-12Europos Komisija (EK) įvertino visų valstybių pažangą perkeliant vidaus rinkos direktyvas. 2017 m. Lietuvai buvo palankūs metai įgyvendinant ES teisės aktus Lietuvos nacionalinėje teisėje.

Pažymėtina, kad, 2017 m. birželio 11 d. duomenimis, Lietuvos deficitas sumažėjo iki 7 direktyvų (0,7 proc. nuo visų privalomų perkelti direktyvų), palyginti su 13 direktyvų (1,3 proc.) deficitu, kuris buvo užfiksuotas 2016 m. gruodžio 11 d. Taigi, Lietuvos rodikliai vis dar atitinka Komisijos keliamą oficialų tikslą – neviršyti 1 proc. neperkeltų direktyvų deficito (tačiau dar šiek tiek trūksta iki optimalesnio tikslo – 0,5 proc.).

2017 m. gruodžio 10 d. duomenimis, šis Lietuvos rodiklis nežymiai padidėjo iki 8 direktyvų (0,8 proc.).
1. Direktyva 2014/52/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo;
2. Direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros;
3. Direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje;
4. Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos;
5. Direktyva (ES) 2016/1034 dėl finansinių priemonių rinkų;
6. Direktyva (ES) 2017/593 dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisyklių, taikomų mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui;
7. Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų;
8. Direktyva 2014/87/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema.

Efektyvesnį ES teisės aktų įgyvendinimą Lietuvoje rodo ir tai, kad 2017 m. pradėta mažiau naujų Europos Komisijos pažeidimų procedūrų (palyginti su praėjusiais metais, šis skaičius sumažėjo daugiau kaip 3 kartus):
 

Taip pat pažymėtina, kad Europos Komisija 2017 m. nepateikė nė vieno ieškinio ES Teisingumo Teisme dėl Savo iniciatyva Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. dalyvavo Teisingumo Teisme organizuojamose bylose aktyviau nei 2016 m. Per 2017 m. buvo pateiktos 22 pozicijos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovavimo bylose (2016 m. – 17 pozicijų), iš kurių net dvi pozicijos buvo dėl Lietuvos ieškinių prieš Europos Komisiją pateikimo. Lietuvos Respublika ginčijo Komisijos sprendimu pritaikytą 4 207 894,93 EUR dydžio finansinę pataisą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 4 krypties „Leader“ sistemos įgyvendinimo neatitikties ES teisės aktų reikalavimams bei 10 292 057 EUR dydžio finansinę pataisą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos „Kaimo plėtra, EŽŪFKP investavimas – Privatieji paramos gavėjai“ ir dėl 2014 m. paraiškų teikimo metų Kompleksinės paramos įgyvendinimo neatitikties ES teisės aktų reikalavimams.

Per praėjusius metus Teisingumo Teisme buvo priimta 17 sprendimų bylose, kuriose dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Iš šių sprendimų 13 buvo tokių, kurie visiškai ar iš dalies atitiko Lietuvos ginamą poziciją.

Daugiau informacijos tinklalapyje www.etd.lt ir http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/lithuania/index_en.htm
 

Facebook Twitter Google
Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.