Logo
          2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dėl antstolių vykdymo išlaidų

2008-04-01Teisingumo ministerija gauna nemažai klausimų dėl antstolių skaičiuojamų vykdymo išlaidų. Teiraujamasi, kokios yra vykdymo išlaidos, koks jų dydis, kas moka vykdymo išlaidas vykdymo procese ir kokia tvarka jos išieškomos.

Ministerija primena, kad antstolis, vykdydamas vykdomajame dokumente nurodytos piniginės sumos išieškojimą, iš skolininko išieško ir vykdymo išlaidas. Vykdymo išlaidas sudaro: bendrosios vykdymo išlaidos, kurios yra susijusios su vykdomosios bylos administravimu; vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, t. y. užklausos bankams, Sodrai, išlaidos susijusios su skolininko turto paieška, turto areštas, jo realizavimas ir kt. (faktinės vykdymo išlaidos) bei atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą.

Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti teisingumo ministro patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Bendrųjų vykdymo išlaidų ir antstolio atlyginimo dydis priklauso nuo išieškotinos sumos ir šių išlaidų dydis yra nustatytas fiksuota suma, pavyzdžiui, jeigu išieškotina suma yra nuo 200 Lt iki 1000 Lt, tai bendrosios vykdymo išlaidos bus 60 Lt, atlyginimas antstoliui - 200 Lt. Faktinių vykdymo išlaidų dydis priklausys nuo to, kiek ir kokių vykdymo veiksmų atliko antstolis vykdydamas išieškojimą.

Antstoliai, skaičiuodami vykdymo išlaidas už išieškotas nedideles skolas  - iki 200 Lt maksimaliai vykdymo išlaidų gali priskaičiuoti iki 200 litų. Pavyzdžiui, kai išieškotina suma bus mažesnė nei 10 litų, vykdymo išlaidos už atskirus vykdymo veiksmus, pašto ir transporto išlaidos neskaičiuojamos, o iš viso antstoliui už darbą negali būti mokama daugiau kaip 50 litų. Kai išieškotina suma 10-50 litų, vykdymo išlaidos už atskirus veiksmus negali viršyti 20 Lt, o bendra vykdymo išlaidų suma negali viršyti 110 litų. Atitinkamai, kai išieškoma 50-200 litų skola, vykdymo išlaidos už atskirus vykdymo veiksmus – 50 Lt, o bendra vykdymo išlaidų suma - 200 litų.

Tačiau paprastai, kuo ilgiau asmuo nesumoka skolos, tuo didesnės yra išieškojimo išlaidos. Jei skolininkas sprendimo neįvykdys per raginime nustatytą terminą, antstolis pradės priverstinio vykdymo procedūrą ir iš skolininko bus išieškomos visos vykdymo išlaidos (bendrosios vykdymo išlaidos, faktinės vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui).

Pagal Civilinio proceso kodeksą visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo nustatytos Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstolis, atsižvelgdamas į fizinio asmens turtinę padėtį, gali iš dalies arba iš viso atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo. Vykdymo išlaidų mokėjimas gali būti atidėtas iki vykdomosios bylos užbaigimo. Už socialiai remtinus asmenis vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija. Įvykdžius sprendimą, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.
 
Užbaigdamas vykdomąją bylą, antstolis privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo klausimą. Civilinio proceso kodekse yra nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka. Pagal šią tvarką dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo antstolis siunčia skolininkui siūlymą, kuriame nurodo vykdymo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas per nustatytą terminą nurodytos sumos nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą su prašymu priteisti vykdymo išlaidas. Teismo nutartis dėl vykdymo išlaidų priteisimo gali būti skundžiama atskirtuoju skundu.

Facebook Twitter Google
Atgal
 
Naujienų paieška
Data nuo 
Data iki   
Žodžiai tekste
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.