Logo
          2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktyva dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo, sankcijų vykdymo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais

2012-03-08Sausio 25 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Naujoji direktyva nustatys bendruosius duomenų apsaugos principus ir taisykles duomenims, tvarkomiems policijos ir teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose. Šios taisyklės bus taikomos tiek vidaus, tiek tarpvalstybiniam duomenų perdavimui.

Priėmus siūlomą direktyvą, jos nuostatas reikėtų perkelti į nacionalinę teisę, būtų panaikintas pamatinis sprendimas 2008/977/TVR ir tuo pačiu Lietuvos Respublikos Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teismini bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas.

Direktyva dėl asmens duomenų apsaugos juos tvarkant nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo, sankcijų vykdymo ar baudžiamojo persekiojimo tikslais.

Atgal
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.