Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kita aktuali informacijaTeisingumo ministras vadovauja Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti.

Pagrindiniai Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti (toliau – Komisija) uždaviniai:


  • koordinuoti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos (toliau – Programa) rengimą ir įgyvendinimą, kontroliuoti Programos priemonių plano įgyvendinimą, taip pat kitą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • svarstyti strateginius kovos su korupcija klausimus;
  • tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.

Komisija, vykdydama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • svarsto strateginius kovos su korupcija klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, teikia joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
  • svarsto organizacinius ir finansinius klausimus, susijusius su Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimu, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms atitinkamus pasiūlymus;
  • išklauso ir svarsto valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovų pranešimus apie tai, kaip įgyvendinama Programa, kitos priemonės korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • užtikrina suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų keitimąsi informacija apie Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą.
  •  
Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti sudėtis.

Komisijos veiklos ataskaitos
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.