Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūraVisuotinė periodinė peržiūra
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė (angl. Universal Periodic Review (UPR)) peržiūra yra žmogaus teisių stebėjimo mechanizmas, veikiantis nuo 2008 m. Jis suteikia galimybę valstybėms, Jungtinių Tautų Organizacijos narėms, vertinti, kaip užtikrinamos žmogaus teisės konkrečioje Jungtinių Tautų Organizacijos valstybėje narėje, pateikiant rekomendacijas dėl žmogaus teisių užtikrinimo bei besitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų. Ši peržiūra atskleidžia, kaip valstybė narė laikosi tarptautinių žmogaus teisių standartų ir su kokiais sunkumais susiduria juos įgyvendindama praktikoje. Šiame procese aktyviai dalyvauja ir įsitraukia nevyriausybinės organizacijos teikdamos šešėlines ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties konkrečioje valstybėje.
Pažymėtina, kad Jungtinės Tautos, vertindamos žmogaus teisių padėtį valstybėse pagal visuotinės periodinės peržiūros procedūrą, atsižvelgia į tris elementus: valstybės pateiktą informaciją, apibendrintus duomenis apie kitų šios valstybės ataskaitų ar problemų svarstymą Junginių Tautų padaliniuose ir nevyriausybinių organizacijų atsiliepimus. Valstybių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus.
 
Lietuvos vertinimai
Pirmą kartą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės sesijoje Lietuva vertinta 2011 m. Antrasis (naujausias) Lietuvos vertinimas vyko 2016 m. lapkričio mėn. Kitas Lietuvos vertinimas numatomas 2021 m.
Antrojo Lietuvos vertinimo metu 2016 m. lapkričio mėnesį buvo vertinama, kaip Lietuvos Respublikoje užtikrinamos Jungtinių Tautų teisės aktuose garantuojamos žmogaus teisės ir įgyvendinamos visuotinės periodinės peržiūros pirmojo ciklo (2011 m.) metu gautos ir priimtos rekomendacijos. Šiam vertinimui Lietuva pateikė antrąjį Lietuvos pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje 2012–2016 metais. Pranešimą rengė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-26 sudaryta tarpinstitucinė komisija, į kurią įėjo Vyriausybės kanceliarijos, Kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Teisingumo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, Tautinių mažumų departamento ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai. Pranešimas patvirtintas 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolu Nr. 41
2016 m. lapkričio mėnesį vykusio vertinimo metu Lietuva gavo 172 rekomendacijas, iš kurių vieną rekomendaciją Lietuva iš karto atmetė - Rusijos Federacijos pateiktą rekomendaciją dėl istorijos perrašinėjimo ir aiškinimo, kaip nesusijusią su žmogaus teisėmis ir neatitinkančią atliekamos peržiūros pagrindo. Dėl kitų rekomendacijų priimtinumo Lietuva įsipareigojo poziciją pateikti iki Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 34-osios sesijos pradžios 2017 m. kovo mėnesį.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. vasario 22 d. įvertino Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktas rekomendacijas. Daugeliui rekomendacijų Vyriausybė pritarė (išskyrus rekomendacijas Nr. 100.1-100.5, 100.6-100.8, 100.11-100.14, 100.21-100.22, 100.58, 100.87, 100.89 ir 100.43) ir pavedė ministerijoms pagal kompetenciją įgyvendinti.

Rekomendacijų įgyvendinimas
Teisingumo ministerija nuo 2011-ųjų organizuoja pranešimų, ataskaitų ir informacijos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimą, taip pat įgyvendina jos kompetencijos sričiai priskirtas rekomendacijas. Pabrėžtina, kad rekomendacijoms įgyvendinti reikalingi ne tik Vyriausybės ir atskirų ministerijų, bet taip pat ir Seimo bei nepriklausomų žmogaus teisių institucijų (Seimo kontrolierių, Lygių galimybių kontrolieriaus, kt.), taip pat savivaldybių veiksmai. Atsižvelgiant į tai nuo 2012-ųjų kartą per metus yra organizuojami institucijų ir nevyriausybinių organizacijų koordinaciniai susitikimai dėl peržiūros metu gautų rekomendacijų įgyvendinimo, tuo pačiu organizuojami papildomi teminiai susitikimai dėl atskirų rekomendacijų įgyvendinimo atsakingose institucijose. Taip pat kartą per metus bus organizuojamas Lietuvos priimtų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos aptarimas Vyriausybėje.

Maloniai kviečiame Lietuvos gyventojus, nevyriausybines organizacijas ir kitas suinteresuotas grupes teikti pasiūlymus dėl 2016 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaitoje dėl Lietuvos pateiktų rekomendacijų, kurioms Lietuva pritarė (100.9, 100.10, 100.15-100.20, 100.23-100.57, 100.59-100.86, 100.88, 100.90-100.142, 100.144-100.171), įgyvendinimo el. paštu upr@tm.lt

Dokumentai:
1. 2016 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaita dėl Lietuvos (vertimas į lietuvių k.).
2. 2016 m. ataskaitoje pateiktų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų vertinimas.
3. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų, kurioms buvo pritarta, paskirstymas institucijoms pagal kompetenciją.
4. 2016 m. Lietuvos Respublikos pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros antrajam ciklui.

Nuorodos:
1. UPR rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano pildymas
2. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra (Lietuva)
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.