Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORWAY GRANTS 2009-2014
2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“

2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublika ir Norvegijos Karalystė pasirašė Susitarimo memorandumą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos tikslai: mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos šalių bei šalies – paramos gavėjos viduje ir stiprinti dvišalį Norvegijos ir šalies – paramos gavėjos bendradarbiavimą.

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ (toliau Programa) tikslas – modernizuoti Lietuvos bausmių vykdymo sistemą, vadovaujantis atitinkamais tarptautinių žmogaus teisių dokumentais. Įgyvendinus Programą bus padidintos alternatyvos nuteistųjų įkalinimui, pagerintos įkalinimo sąlygos labiausiai pažeidžiamoms nuteistųjų grupėms, padidintos nuteistųjų ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2012, Nr. 10-393) LR teisingumo ministerija buvo paskirta Programos operatoriumi.

Programos paramos sutartį 2013 m. birželio 3 d. pasirašė Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija ir LR finansų ministerija. Trišalę Programos įgyvendinimo sutartį 2013 m. liepos 4 d. pasirašė LR finansų ministerija, LR teisingumo ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Programą sudaro šeši projektai.

Tiesioginio finansavimo projektai (iš anksto numatyti projektų pareiškėjai):

• „Sąlygos, numatančios įkalintų asmenų, atliekančių bausmę Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiojoje valdyboje, pakartotinio nusikalstamumo mažinimą“;
• „Įkalintų asmenų skaičiaus aukšto saugumo kalėjimuose, įsteigiant 4 naujus pusiaukelės namus (atviro tipo kalėjimus) sumažinimas“;
• „Elektroninio monitoringo taikymas, vykdant lygtinai paleistų iš įkalinimo įstaigų asmenų priežiūrą“;
• „Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“;
• „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“.

Konkurso būdu atrenkamas projektas:
• „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Projektų pareiškėjai bei vykdytojai partnerių paieškai ir dvišalių santykių plėtojimui paraiškų rengimo metu ir įgyvendindami projektus galės naudoti Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas.

Programos įgyvendinimui yra skirta 31,3 mln. litų parama, iš jų 85 proc. (26,6 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo, 15 proc. (4,7 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Programos operatoriaus funkcijas rengiant ir administruojant Programą atlieka LR Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyrius:
Marius Rakštelis – skyriaus vedėjas, tel. 266 2874, el. p. marius.rakstelis@tm.lt
Inga Griškevičienė – skyriaus patarėja, tel. 266 2885, el. p. inga.griskeviciene@tm.lt
Snieguolė Kriščiūnienė – vyriausioji specialistė, tel. 266 2974, el. p. snieguole.krisciuniene@tm.lt
Tauras Rutkūnas – vyriausiasis specialistas, tel. 219 1895, el. p. tauras.rutkunas@tm.lt
________________________________________
Aktualijos
Kvietimai teikti paraiškas
Programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ pristatymas
Informacija apie Programos bendradarbiavimo komiteto posėdžius


________________________________________
Aktuali informacija
EEE ir Norvegijos Finansinių mechanizmų valdyba
LR Finansų ministerija
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.