Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studentų praktika ministerijojeTeisingumo ministerija suteikia galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką. Praktikos tikslus ir uždavinius, bendruosius praktikos organizavimo, koordinavimo, atlikimo ir vykdymo reikalavimus nustato Aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Teisingumo ministerijoje taisyklės bei bendradarbiavimo sutartys, jei tokios sudarytos. Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija tokias sutartis yra sudariusi su Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Vilniaus universitetu.
 
Studentų praktikos pagrindinės nuostatos:
 • teisę atlikti praktiką Teisingumo ministerijoje turi vientisųjų studijų programos studentai, studijų pirmosios pakopos (bakalauro) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai. Teisingumo ministerija turi teisę atsisakyti priimti studentus praktikai atlikti, atsižvelgdama į studentų praktikos atlikimo privalomumą, tikslą ir sąsajas su Teisingumo ministerijos veiklos tikslais bei funkcijomis;
 • praktikos metu studentai neįdarbinami;
 • studentų praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip keturios savaitės;
 • studentas praktikos metu privalo laikytis Teisingumo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, atlikti praktinio mokymo užduotis ir vykdyti praktikos vadovo nurodymus;
 • aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad jos studentai praktiką atliktų Teisingumo ministerijoje, turėtų ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki praktikos pradžios (pagal aukštosios mokyklos sudarytus ir patvirtintus studentų praktikos kalendorinius grafikus) raštu kreiptis į Teisingumo ministeriją, prašydama sudaryti galimybę studentams atlikti praktiką;
 • rašte nurodomas studentų, pageidaujančių atlikti praktiką, skaičius, jų specialybė ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė;
 • Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyrius, susipažinęs su aukštosios mokyklos prašymu, apklausia Teisingumo ministerijos administracijos padalinių (toliau – administracijos padalinys) vadovus, kiek studentų administracijos padalinys gali priimti atlikti praktiką; apibendrinus administracijos padalinių pateiktą informaciją, per 10 darbo dienų raštu informuoja aukštąją mokyklą dėl jos prašymo tenkinimo (netenkinimo) ir nurodo, kokį skaičių studentų Teisingumo ministerija sutinka priimti.
 • studento praktikos atlikimo ir vykdymo Teisingumo ministerijoje pagrindas – Teisingumo ministerijos kanclerio potvarkis.

Aukštoji mokykla, likus 1 mėnesiui iki studentų praktikos pradžios, ministerijai pateikia:
 • tikslų sąrašą studentų, pageidaujančių atlikti praktiką;
 • aukštosios mokyklos paskirtų praktikos vadovų ar praktikos koordinatorių pavardes;
 • tris aukštosios mokyklos atstovo ir studento pasirašytus Studento praktinio mokymo sutarties egzempliorius.

Dėl papildomos informacijos, susijusios su studentų praktikos atlikimo tvarka, prašome kreiptis į Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Personalo valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Ritą Kamarauskienę, tel. (8 5) 266 2857, el. p. rita.kamarauskiene@tm.lt


Aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo Teisingumo ministerijoje taisyklės

Teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1R-43 "Dėl aukštųjų mokyklų studentų praktikos atlikimo teisingumo ministerijoje taisyklių patvirtinimo".

SKELBIMAI DĖL STUDENTŲ PRAKTIKOS ATLIKIMO VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE.
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.