Logo
          2019 m. sausio 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teisingumo ministerijos nuostatai ir darbo reglamentasLIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1998 m. liepos 9 d. Nr. 851

Vilnius

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 
       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
      1.   Patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus (pridedama).
       2.   Pripažinti netekusiais galios:
       2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. 879 "Dėl Lietuvos Respublikos        teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1994, Nr. 74-1405);
       2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 177 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios ir dalinio pakeitimo likvidavus Visuomenės informavimo priemonių valdybą prie Teisingumo ministerijos" (Žin., 1997, Nr. 20-462) 2 punktą.

 
MINISTRAS PIRMININKAS                            GEDIMINAS VAGNORIUS

TEISINGUMO MINISTRAS                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS
                                       ______________
 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamentas


Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklės
 
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
     
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.